Uw schatting in het kader van een nalatenschap door een erkend schatter-expert

Het systeem van de aanvraag bindende schatting (ABS) (art. 3.3.1.0.9 VCF) geldt voor overlijdens vanaf 1 april 2019. Tegelijkertijd blijft het systeem van de schatting door de schatters-experten (art. 3.3.1.0.9/1 VCF) (experten-schatting) bestaan.

Er is keuzevrijheid voor de belastingplichtige (BP).

Zowel bij een ABS als een experten-schatting moet er in geval van verkoop tegen een hogere prijs dan de in de aangifte vermelde waarde geen bijvoeglijke aangifte worden ingediend.  Uniek ID van de schatter expert: 005255653188

Wettelijke basis:  Art. 3.3.1.0.9. en 3.3.1.0.9/1 VCF (Vlaamse Codex Fiscaliteit)

Lijst schatter-expert:  Informatie omtrent schatters-experten | Vlaanderen.be

 Deze informatie kan wijzigingen in de tijd door veranderende wetgeving/wetgeving. Deze informatie is louter vrijblijvend/informatief en voor de laatste status dient u de officiële regelgeving na te gaan. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor omissies, onjuiste of achterhaalde informatie.   

Neem contact- Klik Hier

Schattingen voor de huidige waarde

U kan ook van de diensten gebruik maken als u een inschatting wenst van uw vastgoed. 

Men kan voor u verslag opstellen of een inschatting maken van de waarde.


Voeg een bijschrift toe om de betekenis van deze afbeelding te versterken.

                                                              Neem gerust vrijblijvend contact op