Plaatsbeschrijving(en)

Woninghuur: Bij de intrede en bij het einde van een huurovereenkomst moet tussen partijen telkens verplicht een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Het is bij woninghuur zelfs wettelijk verplicht om deze plaatsbeschrijving samen of navolgend met de eigenlijke huurovereenkomst te registreren. 

Vaststelling

Wat is de staat bij intrede en uittrede?

                                                       Woninghuurovereenkomst:    Vaak voorkomend kunnen ze het document laten opmaken door een deskundige plaatsbeschrijver. Beslissen ze om een deskundige aan te stellen, dan moet de kost hiervoor gezamenlijk gedragen worden, elk voor de helft dus.

Twee partijen 

Elke partij heeft zijn verplichtingen in het contract. Is het huurschade of is het normale slijtage.

Kosten

Wie is verantwoordelijk voor de eventuele schade? 

Wat is het verschuldigde bedrag bij schade?