Bedrijfsgerelateerd Vastgoed- Asbestattest

De werkgever is verplicht sinds 1995 om een niet-destructieve asbestinventaris op te stellen voor al de gebouwen waarin hij werknemers tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar.

Elke werkgever is verplicht een inventaris op te stellen van al het asbest en asbesthoudend materiaal aanwezig op de arbeidsplaats. Concreet betekent dat elk voorkomen in de bedrijfsgebouwen (inclusief de gemeenschappelijke delen), de arbeidsmiddelen en de beschermingsmiddelen.

Wist u trouwens dat elke aannemer die in uw woning of gebouw werken uitvoert, vooraf een asbestinventaris van de werkzone moet hebben?

--> Hij moet dit als werkgever verplicht (laten) opmaken om zijn werknemers te beschermen tegen blootstellingsrisico’s door asbest.


Neem gerust contact- Klik Hier